Izradjujemo veće i manje mlinove – „čekičare“…

Mlin "čekičar"

Mali mlin "čekičar"