Izradjujemo veće i manje mlinove – “čekičare”…

Mlin "čekičar"

Mali mlin "čekičar"