Pored osnovnog programa proizvodnje i obrade metala svih namena  izdvajamo sledeće proizvode:

SZR "METALAC-NOLE"  PROIZVODNJA, REMONT MAŠINA

  Gradjevinske lift
dizalice i oprema

Ciglarska
oprema

Kamenorezačke
mašine

Mlinovi

Šumarska vitla

Teretni lifovi

Vodovodna oprema